Một số quy định của Nhà nước về mã số thuế cá nhân ai cũng cần biết

Thông thường mỗi người đều có một mã thuế cá nhân riêng thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân. tuy nhiên không phải ai cũng hiểu hết về mã số thuế thu nhập cá nhân này. bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về mã số thuế cá nhân.

Thu nhập cá nhân là gì và mã số thuế cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập từ tổng các nguồn thu khác nhau để nộp vào ngân sách nhà nước, thường được tính bằng 10% tổng thu nhập cá nhân. Đây là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người dân đóng góp một phần sức lực để xây dựng đất nước.

Một số quy định của Nhà nước về mã số thuế cá nhân ai cũng cần biết
Một số quy định của Nhà nước về mã số thuế cá nhân ai cũng cần biết

Mã số thuế cá nhân là một mã số thuế duy nhất với mục đích kê khai mọi khoản thu nhập của cá nhân đó. Việc đăng ký xin cấp mã số thuế của cá nhân được thực hiện tại cơ quan chi trả thu nhập, hoặc tại cơ quan thuế.

Địa điểm đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Mỗi người nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập. Trong trường hợp, nếu bạn có uỷ quyền cho cơ quan chi trả đăng ký thuế cho bản thân và cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập; cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của từng cá nhân.

Các vấn đề khác về mã số thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân, có thể tra cứu mst cá nhân. Theo luật thì người phụ thuộc của cá nhân cũng được cấp mã số thuế nhưng là để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác.Nếu trong trường hợp bạn tra mã số thuế cá nhân của mình phát hiện đúng số chứng minh nhân dân hoặc căn cước nhân dân nhưng lại bị nhầm tiền thì cần phải yêu cầu cơ quan quản lý thuế xem xét và giải quyết.

Các vấn đề khác về mã số thuế thu nhập cá nhân
Các vấn đề khác về mã số thuế thu nhập cá nhân

Nếu thẻ mã số thuế các nhân của người dùng quá cũ, rách, hỏng hoặc bị mất thì cần mang đến các cơ quan quản lý có thẩm quyền để làm lại. Trong trường hợp đó, cá nhân cần phải làm đơn xi cấp lại thẻ mã số cá nhân và gi đầy đủ các thông tin về mã số thuế, họ và tên, nơi đăng ký xin cấp lại mã số thuế. Kể tử khi hồ sơ được duyệt, năm ngày sau bạn sẽ nhận lại được thẻ mã số thuế thu nhập các nhân mới. Nên kiểm tra đầy đủ các thông tin chi tiết xem đã đúng và chuẩn chưa tránh xảy ra sai sót gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn.

Trên đây hỏi đáp trực tuyến chia sẻ các quy định liên quan đến mã số thuế cá nhân. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, cần liên hệ với cơ quan quản lý thuế để giải quyết kịp thời nhằm bảo vệ cho quyền lợi của chính mình tốt nhất.